***MEGA slevy pokračují, doprava ZDARMA od 2500 Kč***

AC nebo EC motor?

Jak funguje motor ventilátoru?

Standardní elektromotory přeměňují elektřinu na rotační výkon. Fungují tak, že napájejí elektromagnety které generují magnetickou sílu. Ta se přemění na rotační výkon, který se používá k otáčení čepelí ventilátoru.

 

Všechny ventilátory mají elektromagnety připevněné k tělu motoru a rotor se otáčí kolem, magnety nutí ventilátor se točit a tím směrovat vzduch tělem ventilátoru. Rotor má po svém obvodu permanentní magnety které mají kladný i záporný pól. Magnety jsou uspořádány tak, že póly magnetů se střídají mezi kladnými a zápornými. Elektromagnety pod napětím jsou buď kladné nebo záporné a odpuzují nebo přitahují permanentní magnety v rotoru. Tím se ventilátor roztočí a způsobuje pohyb vzduchu. Čím rychleji jsou magnety napájeny, tím rychleji se ventilátor točí.

 

Střídavý motor (AC motor)

AC motory využívají střídavý proud z hlavního zdroje přímo k napájení a měnění pólů elektromagnetů. V České republice je normalizované napění 230V/50Hz, to znamená že elektromagnety v motoru změní póly 50x za sekundu. AC motory jsou při plném zatížení a rychlosti velmi efektivní a nabízí roky spolehlivého používání. Řízení rychlosti AC motoru je však výzvou. Jednou z metod je použití triákového regulátoru. V podstatě se jedná o elektronický spínač který zapíná elektromagnety pouze pro část každého cyklu. Protože je přiváděno stále stejné množství energie, nevyužitý výkon se ztrácí, což vytváří hučení a bzučení při nízkých rychlostech. Druhým způsobem ovládání je transformátorový regulátor, který snižuje napětí za pomoci transformátoru. Transformátor snižuje magnetickou sílu a následně snižuje rychlost motoru. Tento typ regulace obvykle nabízí omezený počet kroků (obvykle pět). Výhodou tohoto řešení je to, že frekvence zůstává konstantní, nedochází tak ani k hučení ani k bzučení ovládaného ventilátoru.

 ac motor nakresss (1)

Výhody střídavých motorů:

Vysoce hospodárný
Velmi efektivní při 100% rychlosti
Tichý provoz (při vysokých rychlostech)
Nákladově efektivní a spolehlivý

 

Elektricky komutovaný motor (EC motor)

Nové motory používající EC technologii (elektronicky komutované) převádějí střídavý proud (AC) na stejnosměrný proud (DC). Proud je použit pro napájení elektromagnetů. Stejnosměrný proud také převádí elektromagnety z pozitivních na negativní. Vestavěná inteligentní elektronika v EC motoru neustále monitoruje přesné umístění vnějšího rotoru a elektromagnety napájí pouze když je to potřeba a to ve správném množství potřebnému k udržení rychlosti. EC motory využívají méně než polovinu výkonu při polovičních otáčkách. Na rozdíl od AC motorů jsou EC motory dobře přizpůsobené pro ovládání výkonu. EC motory jsou řízeny přivedením nízkonapěťového signálu z regulátoru (10 voltů = 100% rychlost, 0 voltů = vypnuto). EC motory mohou běžet tiše i při velmi nízkých otáčkách, protože napájení není přerušeno během cyklu střídavého proudu pro ovládání motoru jako u AC ventilátorů. EC motory mohou perfektně udržovat klima v prostoru změnou rychlosti po velmi malých krocích. EC motory jsou konstruovány pro roky bezproblémového provozu.

 ec motor nakresss (2)

Výhody EC motorů:

Žádné hučení a bzučení
Snadné ovládání
Vysoce účinný při různých rychlostech
Tichý při všech rychlostech
Efektivní digitální technologie