***MEGA slevy pokračují, doprava ZDARMA od 2500 Kč***

Slovníček pojmů

Nejste si jisti, co znamenají pojmy jako Aditiva, Arboricid nebo třeba CMH? Nemusíte se bát. Připravili jsme pro Vás přehledný slovníček pojmů, který Vám jednoduše vysvětlí, co je co. 

 1

12/12 světelný cyklus : Označení pro 12 hodin světla a 12 hodin tmy. Tento světelný cyklus se používá hlavně pro rostliny ve fázi květu.

18/6 světelný cyklus  : Označení pro 18 hodin světla a 6 hodin tmy. Tento světelný cyklus se používá ve vegetativní fázi (růst).

  2

24/7 světelný cyklus : Označení pro nepřetržité svícení (24 hodin denně) pro kultivaci sazenic a klonů.

 A

A+B hnojiva : Běžné označení pro základní dvousložková hnojiva. 

Aditiva : Doplňková hnojiva jako jsou například kořenové stimulátory, stimulátory květu, enzymatické přípravky apod. 

Aeroponie : Metoda pěstování rostlin zcela bez substrátu. Živný roztok je aplikován přes trysky přímo na kořeny rostlin které visí volně ve vzduchu. Výhodou je nejlepší možné provzdušnění kořenů a maximální absorpce živin. 

Air pruning : tzv. prořezávání (kořenů) vzduchem. Při prořezávání vzduchem se kořeny rostliny během růstu dostanou do kontaktu se vzduchem. Jde o přirozený proces, kdy jednotlivé kořenové špičky vysychají a přestávají růst. Rostlina na to reaguje tvorbou ještě vláknitějších postranních kořenů. 

Ampér : Jednotka elektrického proudu. Značeno A. 

Arboricid : Herbicid určený k likvidaci dřevin. 

Asimilace : Je v biologii proces přeměny výchozích látek, anorganických nebo cizích organických látek, na vlastní organické látky důležité pro živé organismy. Tyto produkty se nazývají asimiláty. 

Autoflower, autoflowering : Označení pro samonakvétací odrůdy rostlin. Začátek fáze kvetení je dán genetikou rostliny, k tvorbě květů nepotřebují specifický světelný cyklus. 

Auxiny : Jedná se o rostlinné hormony (fytohormony), které i v malé koncentraci podporují vývoj a růst rostlinných buněk. Auxiny bývají obsaženy v kvalitních produktech pro výživu rostlin v raných fázích vývoje. 

Axiální ventilátor : Ventilátory určené pro přímý průtok vzduchu ve směru otáčení vrtule. Jsou vhodné pro dopravu vzduchu na kratší vzdálenosti. Nejsou určeny pro větší tlak vznikající v potrubí jak jsou zatáčky, mřížky, klapky apod.

 B

Barva světla : nebo také teplota chromatičnosti. Uvádí se v kelvinech (K).
Osvětlení o teplotě chromatičnosti 9000 K - 11000 K (studená bílá) je vhodné pro klíčení a řízkování.
Teplota chromatičnosti 5600 K - 6500 K (modrá) je vhodná pro vegetativní růst
Osvětlení s hodnotami 2000 K - 3000 K (červená) je vhodné pro období květu a zrání. 

Biominerální hnojiva : nebo také organominerální hnojiva jsou výsledkem směsi minerálních hnojiv a organických hnojiv. Dusíkatá organická hmota obecně představuje 25 až 50% hotových výrobků. Ostatní složky hnojiva, jednoduché soli a minerály, poskytující NPK ve vhodných formách, se ředí organickými látkami. 

Bioponie : organicky hnojená hydroponie. Výhodou jsou mimo jiné rychlejší růst, vyšší výnos a výrazná úspora vody a živin. 

Biosyntéza : Složitý proces výroby rostlinné výživy. Tuto technologii používá výrobce hnojiv Metrop. 

Biotin Vitamín B7, dříve vitamín H, který je rozpustný ve vodě. Jedná se o důležitou součást výživy rostlin. Bývá obsažen v kořenových stimulátorech nebo ve stimulátorech růstu.

 C

CDM : nová technologie výbojek (Ceramic-Discharge Metal-Halide). Někdy též uváděno jako CDM. CMH výbojky mají vyšší hodnotu PAR ve srovnání s klasickou MH nebo HPS výbojkou. PAR je část spektra světla využitelná pro rostliny. 

Celuláza : Enzym a katalyzátor hydrolytického štěpení jehož působením dochází ke štěpení celulózy. Jedná se o důležitý enzym podporující zdravý a rychlý vývoj rostlin v období růstu i květu. 

Celulóza : Hlavní stavební látka rostlinných primárních buněčných stěn. 

Cévní svazek : Rostlinná pletiva s vodivou a zároveň i zpevňovací funkcí. Cévní svazky se skládají z lýkové a dřevní části. 

CFL : Compact Fluorescent Lamp nebo také úsporné CFL lampy. Jedná se o kompaktní fluorescenční lampy které jsou velmi úsporné a slouží především k osvětlení rostlin v propagátorech nebo malých growboxech. Nevydávají tolik tepla, je tedy možné zavěsit je výrazně blíže k rostlinám než klasické MH/HPS výbojky. 

CMH : Ceramic Metal Halide nebo také keramický metalhalid jsou výbojky které kombinují výhody HPS a LED osvětlení. Výhodou technologie CMH výbojek je jejich téměř plné barevné spektrum. CMH výbojky jsou v porovnání s obyčejnými metalhalidovými výbojkami (MH) až o 20% efektivnější. 

Controller : Označení pro ovladač pěstební techniky, většinou ovládá ventilaci, časování a intenzitu osvětlení, dávkování CO2, zavlažování apod., případně kombinuje více výše uvedených možností. 

Cooltube : Většinou skleněné či plastové stínidlo ve tvaru válce, které je aktivně chlazené vzduchem. Tím nám umožňuje umístit osvětlení blíže k rostlinám bez rizika jejich popálení. 

Cytokineze : Proces při kterém se mateřská buňka rozdělí na dvě buňky dceřiné. Látky pro podporu cytokineze bývají většinou obsaženy v květových stimulátorech. 

Cytokininy : Rostlinné hormony podporující buněčné dělení (Cytokineze). Tyto velmi důležité hormony jsou součástí kvalitních květových hnojiv a květových stimulátorů. 

Chelace : Chemický proces kdy ionty a molekuly vytvářejí vazbu s ionty kovů. Chelace vede ke snažšímu a efektivnějšímu vstřebávání živin rostlinami. 

Chelátory : Chelatační činidla umožňující chelaci. Například fulvové a humidové kyseliny. 

Chelátová vazba nebo forma : Atom kovu je v chelátové vazbě uchycen organickým nosičem, zpravidla to bývá aminokyselina. Pokud jsou živiny v hnojivu obsaženy chelátovou formou znamená to pro vývoj rostliny efektivnější vstřebávání důležitých prvků jako jsou železo, zinek, mangan nebo měď.  Cheláty se rozpouštějí snáze než jiné typy sloučenin. 

Chlorofyl : Zelený pigment obsažený v rostlinách, který je klíčový pro jejich fotosyntetickou aktivitu. Snížená tvorba chlorofylu se na rostlině projevuje blednutím listů, což vede k omezení míry fotosyntézy. 

Chloroplast : Zelená buněčná organela patřící mezi plastidy. Chloroplast je velmi bohatý na membrány a probíhá v něm fotosyntéza, tj. přeměna sluneční energie na chemickou energii a její ukládání do sacharidů a jiných organických látek. 

Chloróza : Žloutnutí listů zelených rostlin. Jedná se o příznak výživového deficitu nebo onemocnění. Nejčastější příčinou vzniku chlorózy však bývají nevyhovující podmínky pro vývoji rostliny. 

Chromozom : Buněčná struktura eukaryot přítomná v jádře, sestávající z DNA a histonů, která usnadňuje rovnoměrné rozdělení genetické informace do dceřiných buněk. Karyotyp je počet chromozomů v jedné buňce.

 D

Deficit : Nedostatek. V tomto kontextu se většinou jedná o nedostatek vody nebo konkrétního prvku, případně více prvků zároveň. 

Defoliace : Odlistění. Proces defoliace probíhá přirozeně v podobě opadávajícího listí, ale lze ho použít i jako pěstební techniku při kultivaci užitkových i okrasných rostlin (ostřihávání listů). Cílená defoliace může pomoci v prevenci chorob (hlavně plísní), ale také může být provedena pro zlepšení cirkulace vzduchu a prostupnosti světla v pěstebním prostoru. 

Deionizace vody : Proces při kterém jsou z vody odstraňovány rozpustné soli a další nežádoucí minerální látky.
Produktem deionizace (demineralizace) vody je dokonale čistá voda bez těžkých kovů, solí, chlóru a sedimentů. Takto upravená voda umožňuje lepší využití hnojiv a "nastavení" přesného složení živného roztoku podle vašich požadavků. Pro deionizaci vody v domácích podmínkách se používá reverzní osmóza. 

Denní světlo : Bílé světelné záření s teplotou chromatičnosti okolo 6000K. 

DLI : Daily light integral. Jedná se o součet fotonů které dopadnou na plochu 1m3 za jeden den. DLI je vyjádřeno jednotkou mol/m2/den. 

Draslík : Minerální prvek, jeho chemická značka je K. Jeden z trojice základních výživových prvků rostlin (N-P-K). Kromě koncentrace draslíku v roztoku ovlivňuje jeho vstřebávání také vlhkost, teplota a intenzita osvětlení. 

Drip systém : Automatická kapková závlaha. Spínací hodiny ovládají čerpadlo, které přes hadici a kapiláru tlačí živný roztok přímo k jednotlivým rostlinám. Např. systémy ATAMI Wilma. 

Dual Ended : Dual nebo Double Ended je termín pro tzv. dvoupaticové výbojky. Pro svůj provoz potřebují speciální DE patici, výbojka se uchycuje z obou stran. 

Dusík : Biogenní prvek, jeho chemická značka je N. Jeden z trojice základních výživových prvků rostlin (N-P-K). Dusík je důležitá součást chlorofylu. Jeho nedostatek způsobuje žloutnutí listů a jejich následné odpadnutí. Rostliny vystavené deficitu dusíku jsou také nižší a výrazně slabší. Nadbytek dusíku naopak obecně nebývá problémem. 

Dvojité nádoby : Nebo také bubblery. Ve vnitřní nádobě je zasazena rostlina, zpravidla v keramzitu. Na spodku jsou otvory, které kořenům rostliny umožňují přístup k živnému roztoku. Ve vnější nádobě je nepřetržitě okysličovaný živný roztok. 

Dvouděložné (širokolisté) plevele : Rostliny se širokými listy a rozvětvenou (síťnatou) žilnatinou. Např. pampeliška, jitrocel, lebeda. 

Dvousložkové hnojivo : Dvousložkové hnojivo má pouze dvě základní složky. Zpravidla jednu na růst a jednu na květ.

 E

Ebb & Flow : Automatická závlaha využívající náplavové vany. Deska stolu je tvořena mělkou napouštěcí vanou která je pravidelných intervalech napouštěna živným roztokem a po několika minutách opět vypouštěna. Rostliny jsou většinou zasazeny v jednotlivých květináčích, případně je pěstebním médiem naplněna celá vana. 

EC : Electric Conductivity, česky elektrická vodivost roztoku. Udává obsah minerálních solí v roztoku. Pozor, lze spolehlivě měřit jen při použití minerálních hnojiv. K měření elektrické vodivosti roztoku se používá EC metr. EC se uvádí v různých jednotkách, u nás se nejčastěji jedná o mS. 

EC motor : Elektricky komutovaný (EC) synchronní motor. Integrovaný měnič napětí mění otáčky motoru pomocí elektrického signálu. EC motory jsou oblíbené především pro svojí výraznou energetickou úsporu (v porovnání s AC či DC motory) a jednoduchou regulaci od 0 do 100% výkonu. 

Emise : V oblasti zahradničení se zpravidla setkáme s tepelnými (termoemise - množství vyřazovaného tepla) a světelnými emisemi (množství vyzářeného světla). 

Enzymy : Enzym je jednoduchá či složená bílkovina s katalytickou aktivitou. Působení enzymů příznivě ovlivňuje zdravý vývoj rostlin. 

Epigeické klíčení : Nadzemní klíčení rostlin, při kterém kořínek s vlášením roste ze semene směrem dolů do půdy, kde následně začíná vstřebávat vodu s živinami. Tento proces pokračuje tím, že v horní částí kořínku vznikne tzv. hypokotyl, jenž se postupně narovnává, díky čemuž můžeme pozorovat jak se zasazené semínko postupně objevuje nad úrovní substrátu. Poté se ze semene již vyvinou zelené děložní lístky, účastnící se fotosyntézy, a mezi dělohami vzniká zárodečný pupen. 

Exfoliace : Odlupování, odprýskání. V zahradnictví se s tímto termínem setkáte zejména při úpravě minerálu vermikulit. Jeho exfoliovaná forma je velmi lehká a výborně zadržuje vodu.

 F

Fenotyp : Soubor všech definovatelných charakteristik (znaků) jedince. 

FIM : Metoda zaštipování některých druhů rostlin. Rostlina není zaštipována na stonku, ale v nejvyšším bodě. Zpravidla se provádí pro optimalizaci prosvětlení pěstebního prostoru a pro lepší distribuci energie. 

Floém : Lýko (floém) je důležitou součástí cévních svazků. Umožňuje transport rozpustných organických látek (např. cukry) vytvořených během fotosyntézy. 

Flushing : Nebo také proplach. Postup prováděný většinou v posledním týdnu pěstebního cyklu. Cílem flushingu je zužitkování zbytků hnojiv z pěstebního média a odstranění nežádoucích látek. Provádí se také pro zlepšení chuti plodů. 

Fosfor : Minerální prvek, jeho chemická značka je K. Jeden z trojice základních výživových prvků rostlin (N-P-K). Fosfor je klíčový pro tvorbu květů a plodů. Proto mívají květová hnojiva vyšší podíl fosforu než hnojiva růstová. Nedostatek fosforu se mimo jiné projevuje předčasným opadáváním starších listů a chlorózou (žloutnutím) na starších listech směrem od vrcholu rostliny. 

Fotoperioda : Délka doby denního světla za 24 hodin. Rostlina je schopna být fotosynteticky aktivní pouze během dne. 

Fotorespirace : Česky světelné dýchání rostlin. Fotorespirace je proces, při němž rostlina přijímá kyslík a produkuje CO₂. 

Fotosyntetický pigment : Fotosyntetický pigment či fotosyntetické barvivo je organické barvivo, které využívají fotosyntetizujíci organismy (rostliny či sinice) k zachycení sluneční energie (fotonů) při fotosyntéze. 

Fotosyntéza : Nebo také fotosyntetická asimilace je složitý biochemický proces, při kterém se mění přijatá energie světelného záření na energii chemických vazeb. Využívá světelného záření k tvorbě (syntéze) energeticky bohatých organických sloučenin (hlavně cukrů) z jednoduchých anorganických látek – oxidu uhličitého (CO2) a vody. Fotosyntéza probíhá v chloroplastech zelených rostlin a mnohých dalších eukaryotických organizmů (různé řasy), ale také v buňkách sinic a některých dalších bakterií. Jedná se o tzv. autotrofní výživu. 

Fullspectrum : Plné světelné spektrum. Tyto zdroje umělého osvětlení lze používat od semene po sklizeň, protože imitují přirozený sluneční svit. Fullspectrum nabízí především moderní LED lampy. 

Fulvokyseliny : Fulvové kyseliny jsou rozpustné ve vodě nezávisle na hodnotě pH. Mívají žluté nebo světle hnědé zbarvení. Spolu s humidovými kyselinami tvoří nejúčinnější složku humusu. Fulvokyseliny mají nízkou molekulární hmotnost, díky níž mohou prostupovat do rostlin. 

Fungicid : Přípravek proti plísním. 

Fusarium : Houbové onemocnění rostlin napadající kořenový systém. Prevence kořenové plísně spočívá v kvalitním provzdušnění substrátu a pravidelné zálivce (vhodný není nedostatek ani přebytek zálivky). 

Fytohormony : Rostlinné hormony. Fytohormony podporující rostlinný vývoj bývají obsaženy v kvalitních hnojivech a výživových doplňcích.

G 

Gen : Základní jednotka genetické informace. 

Genotyp : Označení pro veškerou genetickou charakteristiku konkrétního jedince. 

Growbox : Neboli pěstební stan či box. Oblíbené řešení pěstebního prostoru s kontrolovaným prostředím.

 H

H2O2 : Peroxid vodíku. 

Herbicid : Přípravek proti nežádoucím mechům a plevelům. Herbicidy se dělí na totální a selektivní. 

HID : High Intensity Discharge. Obecné označení pro vysokotlaké výbojky. 

Hořčík : Biogenní prvek, jeho chemická značka je Mg. Hořčík je důležitý pro tvorbu chlorofylu, účastní se procesu fotosyntézy. 

HPS : High Pressure Sodium. Vysokotlaká sodíková výbojka. Vyrábí se buď čistě pro fázi květu, nebo v kombinované variantě s posíleným modrým spektrem pro růst i květ. 

Humáty : Minerály s vysokým obsahem humidových látek. Bývají mimo jiné součástí půdy a rašeliny. Řadíme mezi ně fulvokyseliny, humidové kyseliny a huminy. Jednotlivé humáty se mezi sebou liší zejména rozpustností ve vodě. 

Humifikace : Rozklad látek v půdě při tvorbě humusu. 

Huminové kyseliny : Huminové kyseliny jsou nejúčinnější složkou humusu. Vazba základních živin na huminové kyseliny zvyšuje příjem těchto živin. Huminové kyseliny jsou rozpustné ve vodě s pH větším než 2 a jejich přítomnost pomáhá udržovat půdu vlhkou a chránit kořeny rostlin před negativními vlivy patogenů a rostlinných onemocnění. Obsah huminových kyselin ve výživě rostlin pomáhá zamezovat přesolení substrátu. 

Huminy : Humáty, které nejsou rozpustné ve vodě. 

Humus : Nejúrodnější část půdy. Vzniká rozkladem odumřelých zbytků rostlin, živočichů a mikrobů smíchaných s minerálním podílem půdy. 

Hybridy : Hybridní odrůda je odrůda která vznikla opylováním dvou různých odrůd. Výsledné potomstvo spojuje vlastnosti obou výchozích komponentů. Hybridy bývají výnosnější a odolnější vůči chorobám a stresům. 

Hydrolýza : Rozkladná reakce neboli štěpení. Při každém kroku hydrolýzy je spotřebovává jedna molekula vody. 

Hydroponie : Pěstební technika při které se využívá inertního pěstebního média (např. rockwool) a živného roztoku bez potřeby půdního substrátu. Hydroponie obecně není vhodná pro použití s bio hnojivy. Na trhu existuj celá řada různých hydroponických systémů a hydroponických hnojiv. 

Hydroton : Též keramzit. Vyrábí se z expandovaného jílu. Dobře udržuje vlhkost, vzduch i svůj tvar. Je to jeden z nejpoužívanějších substrátů pro hydroponické pěstování. 

Hypogeické klíčení : Podzemní klíčení rostlin. Kořínek roste ze semene směrem dolů a směrem vzhůru nad úroveň substrátu roste epikotyl na jehož špici se posléze vytvoří první pravé listy. 

Hypokotyl : Podděložní článek rostlin. Nachází se mezi kořínkem a děložními lístky. Spojuje kořen a stonek.

 I

Indoor : Vnitřní pěstování rostlin pod umělým osvětlením. 

Inertní média : Inertní (nereagující) média neobsahují žádné živiny. Uplatnění nacházejí zejména v hydroponii a při řízkování. 

Insekticid : Chemický či biologický přípravek proti hmyzím škůdcům. 

Internodium : Mezičlánek na stonku rostliny který se nevětví ani nenese listy. Laicky bývá také popisován jako vzdálenost mezi jednotlivými uzlinami (patry). 

Iont : Ionty jsou kladně (kationty) nebo záporně (anionty) nabité částice atomární velikosti. Označují se značkou prvku s velikostí náboje. Např. K+, NO3-. 

Ionizátor : Přístroj obohacuje vzduch o záporné ionty. Tím pomáhá neutralizovat zápach a také zlepšuje vlastnosti vzduchu pro rostliny i lidi.

 J

Jas Kvantitativně popisuje vizuální vjem světla. Měrná veličina svítivosti. Uvádí se v jednotkách candela na metr čtvereční (cd/m2). 

Jednoděložné (trávovité) plevele : Rostliny s úzkými listy a nerozvětvenou žilnatinou. Např. pýr nebo lipnice. 

Jiffy : Rašelinové nebo kokosové sadbovací tablety které jsou dodávány vysušené a slisované. Stačí je před použitím zalít vodou a tablety naboptnají. Jsou velmi vzdušné, proto jsou hodné jak k výsevu tak k řízkování. 

Jód : Biogenní prvek, jeho chemická značka je I. Ničí parazitní houby a plísně, zvyšuje odolnost rostlin a pozitivně působí proti stresorům.

 K

Kandela : Jednotka svítivosti - cd/m2. 

Kapilára : Tenká neprůhledná hadička která slouží pro přívod živného roztoku z nádrže nebo hlavní rozvodné hadice přímo k rostlině. Do květníku se uchycuje jehlou pro kapiláry. 

Keramzit : Též hydroton. Vyrábí se z expandovaného jílu. Dobře udržuje vlhkost, vzduch i svůj tvar. Je to jeden z nejpoužívanějších substrátů pro hydroponické pěstování. 

Klonování : Nebo také řízkování. Metoda množení rostlin řízkem (klonem) získaným většinou z mateční rostliny. Výhodou oproti pěstování ze semen je rychlost růstu a následně i uniformita výsledných rostlin. 

Klony : Jiný název pro řízky. Výhodou oproti pěstování ze semen je rychlost růstu a následně i uniformita výsledných rostlin. 

Kobalt : Chemický prvek, jeho chemická značka je Co. V rámci výživy rostlin působí podobně jako zinek, mangan, měď a železo. 

Kokosové vlákno : Z kokosového vlákna se jeho nadrcením a prosetím vyrábí kokosové substráty. Zemí původu často bývá Srí Lanka. 

Kompostování : Jedná se o řízený rozklad bioodpadu za použití aerobních procesů a činnosti mikroorganismů. Kompost slouží jako organický zlepšovač půdy. 

Kondenzace : Změna skupenství z plynného na kapalné. Na principu kondenzace fungují především odvlhčovače vzduchu. 

Kondenzátor : Pasivní elektronická součástka, jeho vlastnosti udává kapacita. 

Kontaktní (dotykový) přípravek : Přípravek působí pouze na částech rostlin, které jsou zasažených postřikem. Nejsou rozváděny rostlinnými pletivy. 

Kultivar : Odrůda. Poddruhová varianta určitého druhu rostliny. 

Kurativní přípravek : Kurativní přípravek má léčebný účinek potlačující chorobu několik hodin nebo dnů od vzniku infekce rostliny. 

Kyselina ferulová : Antioxidant který se nachází v buněčných stěnách některých rostlin. Bývá součástí kvalitních hnojivových doplňků. Zvyšuje ochranu a vitalitu rostlin.

 L

LED : Light Emitting Diodes. V současnosti nejpokročilejší technologie osvětlení rostlin. Výhodou oproti výbojkám a jiným typům pěstebního osvětlení je nižší spotřeba, vyšší výkon a rovnoměrnější rozptyl světla v pěstebním prostoru. Další výhodou tohoto zdroje umělého osvětlení je, že ho lze používat od semene po sklizeň, protože imituje přirozený sluneční svit (má tedy plné světelné spektrum). Existují i levnější LED lampy, které jsou určeny buď pro fázi růstu nebo květu. 

Leonardit : Leonardit je 100% organická nekrystalická minerální látka, která se snadno rozpouští v kyselých roztocích. Vlastnosti leonarditu záleží na zdroji ze kterého byl získán. Obvykle obsahuje 10-90% humidových kyselin. Zbytek složení leonarditu tvoří toxické látky (např. těžké kovy). Proto je důležité zvolit hnojiva od renomovaného výrobce. 

Lignit : Nejmladší druh uhlí. Lignit je dobrým zdrojem leonarditu. 

Lumen : Jednotka světelného toku. Jeho značka je lm. Jeden lux se rovná světelnému toku o intenzitě 1 lm dopadajícímu na plochu 1m2. 

Lux : Jednotka osvětlení. Jeho značka je lx.

 M

Mangan : Biogenní prvek, jeho chemická značka je Mn. Mangan se řadí mezi základní mikroživiny potřebné k produkci bílkovin, enzymů nebo hormonů, které jsou důležité během fáze růstu i květu. 

Mateční rostlina : Jedná se o rostlinu pěstovanou za účelem řezání řízků (klonů). Rostlina bývá zasazena ve větší nádobě a udržována ve fázi růstu. Mateční rostliny jsou téměř neustále vystavovány stresu (řezání klonů), proto je důležité používat kvalitní hnojivo díky kterému rostlina zůstane v dobré kondici po dlouhou dobu. 

Měď : Chemická značka je Cu. Měď je esenciální těžký kov, který patří mezi důležité stopové prvky. Podílí se na velkém množství životně důležitých biochemických procesů. 

Metageneze : Neboli rodozměna. Specifický životní cyklus některých druhů rostlin. V rámci jednoho životního cyklu dochází ke střídání pohlavního (gametofyt) a nepohlavního (sporofyt) rozmnožování rostliny. V závislosti na druhu rostliny převažuje jedna nebo druhá fáze. 

Mezibuněčný prostor : Označení pro veškerou hmotu v těle rostliny nacházející se mimo rostlinné buňky. Většinou se jedná o prostor vně plazmatických membrán buněk, který je vyplněný vodou. 

Mezicévní chloróza : Jedná se o označení stavu, kdy dochází ke žloutnutí mezi žilkováním listů. Samotné žilky zůstavají zelené. 

Modrá skalice : Minerální měďnaté hnojivo pro doplňkovou výživu rostlin s vyššími nároky na měď. Používá se také pro likvidaci mechů, lišejníků a chorob rostlin. 

Moluskocidy : Přípravky na hubení plžů a slimáků. 

Molybden : Biogenní prvek, jeho chemická značka je Mo. Molibden patří mezi základní mikroživiny potřebné k produkci bílkovin, enzymů nebo hormonů, které jsou důležité během fáze růstu i květu. Molibden je důležitý prvek pro fixaci dusíku, metabolismus fosforu, příjem železa a ovlivňuje také působení enzymů.

Moření : Moření je proces ochrany semen, jehož cílem je zničit veškeré choroboplodné zárodky, které ulpěly na jejich povrchu nebo vnikly jen kousek pod povrchem substrátu. Moření dělíme podle postupu na suché a mokré.
 

Mutace genů : Kvalitativní nebo kvantitativní změna v genetické informaci obsažené v DNA. Jedná se nevratnou změnu na úrovni genů nebo chromozomů. Bývá vyvolána fyzikálními nebo chemickými faktory. 

Mycelium : Podhoubí. Podhoubí je tvořeno shlukem vzájemně propletených vláken, charakteristických zejména pro houby a některé bakterie. Mycelium se běžně objevuje na povrchu substrátu při používání bio hnojiv. 

Mykorhiza : Mykorhiza je symbiotické soužití hub s kořeny vyšších rostlin. Jedná se o žádoucí efekt, kdy jsou kořeny chráněny proti jiným houbám, škodlivým pro rostliny.

 N

Nekróza : Zhnědnutí a odumírání rostlinné tkáně. Nekrotická tkáň je již odumřelá tkáň která je ale stále na živé rostlině. 

Neselektivní přípravek : Herbicid který hubí veškeré zelené rostliny. 

NFT : Nutrient Film Technique. Jedna z metod hydroponického pěstování, kde jsou kořeny v neustálém kontaktu s rovnoměrně proudícím živným roztokem. Kořenový systém je obvykle výše než hladina živného roztoku, tím pádem mají rostliny možnost vyvíjet se v živném roztoku a ve vzduchu zároveň. Nepřetržitý přístup k živinám i vodě se projevuje zejména vitálním růstem a často i nadprůměrným výnosem. 

Nody : Nody jsou uzliny, zbytnělá místa která rozdělují rostlinné tělo na jednotlivé články (viz. Internodia), a ze kterých vyrůstají listy, květy nebo pupeny. 

NPK (N-P-K) : Jednotlivá písmena představují základní živiny dusík (N), draslík (K), fosfor (P). Jejich poměr určuje zda se jedná o hnojivo růstové nebo květové. 

Nutrienty : Výživové látky (např. minerály, aminokyseliny, vitamíny).

 O

Odrazivost : Vlastnost materiálu která popisuje jaké množství světla se odrazilo od materiálu v poměru k množství světla které na něj dopadlo. Jedná se o důležitý parametr u stínidel, odrazových fólií a pěstebních boxů. 

Odrazová fólie : Reflexní fólie umožňují využít světelné záření z lampy na maximum. Existují různé druhy, obecně bílá fólie odráží více světla a méně tepla oproti stříbrné která odráží méně světla a více tepla.

Ochranná lhůta : Doba (uvedená ve dnech) mezi poslední aplikací přípravku a sklizní plodiny. Pokud je místo počtu dnů uvedena zkratka AT není ochranná lhůta vyžadována.
 

Organické hnojivo : 100% přírodní a biologicky odbouratelná výživa rostlin. Spolu s kvalitním organickým substrátem dosáhnete výsledného produktu v bio kvalitě. 

Organominerální : Kombinace organických a minerálních složek v organominerálním hnojivu poskytuje rostlinám okamžitý ale zároveň i pozvolný přísun základních živin. Organická složka hnojiva také zlepšuje vlastnosti půdy, podporuje její provzdušnění a tvorbu humusu. 

Outdoor : Venkovní pěstování rostlin. 

Oxid uhličitý : Chemická značka CO2. Jedná se o plyn který je zásadní pro fotosyntézu rostlin. Ve venkovním ovzduší ho je dostatek, ale při vnitřním pěstování může chybět, proto stojí za úvahu jeho dávkování. Existuje mnoho metod dávkování CO2. Od různých CO2 pytlíků po CO2 tlakovou lahev napojenou na sondu měřící nasycení CO2 a elektromagnetický ventil. 

Ozón : Tříatomová forma kyslíku. Chemická značka O3. Bývá používán k desinfekci pěstebních prostorů.

Ozonér : Přístroj produkující ozón, používá se pro likvidaci plísní, virů, bakterií a pomáhá i s eliminací zápachu. Doporučuje se používat k desinfekci pěstebního prostoru mezi jednotlivými sklizněmi.

 P

Pachový filtr : Je naplněn aktivní uhlí, které absorbuje pachy ze vzduchu v pěstebním prostoru. Většinou bývá umístěn před odtahovým ventilátorem, ale existují i průběžné pachové filtry, které jsou naopak umístěny za ventilátorem. Jednotlivé uhlíkové (pachové) filtry se mezi sebou liší zejména průtokem vzduchu a kvalitou použitého aktivního uhlí. 

PAR : Photosynthetically active radiation. PAR je označení pro úsek světelného spektra, představující fotosynteticky aktivní záření o vlnové délce 300-700 nm. Hodnota PAR označuje množství světla které je reálně použitelné pro rostliny. Čím je hodnota PAR vyšší, tím lépe. 

Pařník : Miniskleník pro klíčení a klonování. Pomáhají udržet ideální vlhkost a teplotu. Existují i varianty s vytápěním. 

Pasivní hydroponie : Nebo také bubblery. Ve vnitřní nádobě je zasazena rostlina, zpravidla v keramzitu. Na spodku jsou otvory, které kořenům rostliny umožňují přístup k živnému roztoku. Ve vnější nádobě je nepřetržitě okysličovaný živný roztok. 

Patogen : Choroboplodný zárodek způsobující onemocnění. 

Perlit : Inertní bílé granule či kuličky vápencového původu, vyrobené z amorfního vulkanického skla s vysokým podílem vody. Perlit se často používá jako příměs do substrátů, dobře provzdušňuje a vylepšuje strukturu substrátu. Pro své výborné retenční vlastnosti bývá také využíván v hydroponickém pěstování. 

Peroxid vodíku : Chemický vzorec H2O2. Peroxid vodíku je čirá kapalina s vyšší viskozitou než má voda. V pěstitelství se používá na čistění a údržbu zejména hydroponických systémů. U hydroponie také pomáhá zvyšovat obsah kyslíku v živném roztoku. 

Pěstební rohože : Inertní médium. Pěstební rohože jsou většinou vyráběny buď z kokosových vláken nebo z rockwoolu. Používá se zejména s tzv. libra truhlíky a drip systémem. 

Pesticid : Pesticid je přípravek určený k léčbě chorob rostlin a živočišných škůdců. 

pH : Hodnota pH udává kyselost či zásaditost vodného roztoku. Stupnice pH je v rozmezí 1(kyselé) - 14(zásadité). Hodnota pH je při pěstování rostlin důležitá zejména pro správné vstřebávání živin. Ideální hodnota pH substrátu je mezi 6.0 - 7.0.  Při hydroponickém pěstování se ideální hodnota pH nachází mezi 5.5 - 6.5. Hodnota pH se měří pomocí pH metru nebo pomocí kapkového pH testu. Roztok upravujeme na ideální hodnotu pomocí přípravků pro snižování nebo zvyšování pH. 

Pigmentace : Zabarvení rostlin ovlivněné obsahem konkrétních pigmentů (barviv). 

Plné světelné spektrum : Plné světelné spektrum. Tyto zdroje umělého osvětlení lze používat od semene po sklizeň, protože imitují přirozený sluneční svit. Fullspectrum nabízí především moderní LED lampy. 

Plug & Play : Označení pro zařízení které je hned připraveno k použití. Plug & Play je například většina LED svítidel v naší nabídce. 

Podání barev : Index podání barev Rₐ je hodnocení věrnosti barevného vjemu, který vznikne osvětlením z nějakého zdroje, v porovnání s tím, jaký barevný vjem by vznikl ve světle slunce. Hodnota Rₐ může mít hodnotu až 100. Světelný s hodnotou Rₐ ukazuje všechny barvy optimálně, s klesají hodnotou klesá i kvalita podání jednotlivých barev. Hodnota Rₐ=0 znamená, že při tomto osvětlení není možno rozeznat barvy.

Postemergentní přípravek : Ošetření vzešlého plevele se provádí v porostech již vzešlých kulturních rostlin, za použití selektivních herbicidů.
 

PPF : Photosynthetic photon flux vyjadřuje počet vyzářených fotonů které jsou fotosynteticky aktivní za jednu sekundu. PPF je vyjádřeno jednotkou mikromol za sekundu (µmol/s). Nejlepší hodnoty PPF mají v současnosti kvalitní LED svítidla. 

PPFD : Photosyntetic photon flux density je ukazatel hustoty fotosynteticky aktivních fotonů, které dopadnou na plochu jednoho metru čtverečního za jednu sekundu. PPFD je vyjádřeno jednotkou µmol/m2/s. 

Prachová plíseň : Padlí je houbové onemocnění rostlin. Projevuje se jemným bílým práškem na listech a stoncích, po čase se začne šířit i na květy. Nejlépe se ho daří likvidovat pomocí sirnatých postřiků.

Preemergentní přípravek : Přípravek se aplikuje až po zasetí plodiny, ale před jejím vzejitím. Pojem se používá zejména ve spojitosti s herbicidy. 
 

Předfiltr : Jednoduchý filtr z netkané textilie. Bývá součástí pachových filtrů. 

Primordium : Pre-flowers. Podle primordia se určuje pohlaví rostliny. 

Propagátor : Malý pěstební stan určený pro klíčení semen, předpěstování sazenic nebo množení rostlin. Bývá osvětlen zářivkami nebo LED osvětlením s nízkou spotřebou. 

Proplach : Nebo také flushing. Postup prováděný většinou v posledním týdnu pěstebního cyklu. Cílem flushingu je zužitkování zbytků hnojiv z pěstebního média a odstranění nežádoucích látek. Provádí se také pro zlepšení chuti plodů. 

Proteiny : Bílkoviny. 

Proteosyntéza : Proces tvorby proteinů (bílkovin). 

Průduch : Průduchy lze sledovat mikroskopem zejména na listech rostlin. Umožňují kontrolovanou výměnu plynů mezi rostlinou a okolím. Slouží i k odpařování vody do ovzduší. 

Přeslen : Přeslen je vyrůstání tří nebo více listů, větví nebo květů z jedné uzliny stonku. 

Pufrování : Pufrování je stabilizace hodnoty pH, provádí se zejména u inertních médií. 

Pupen : Základ budoucího rostlinného orgánu (stonek, větev nebo list).

 R

Radiální ventilátor : Radiální ventilátory jsou uzpůsobeny pro proudění vzduchu i pod velkým tlakem. Spolehlivě vedou vzduch kolmo ke směru osy vrtule, pod úhlem 90°, a to na výrazně delší vzdálenosti než axiální ventilátory. Překážku pro dobrou funkci radiálního ventilátoru nepředstavují ani záhyby potrubí, klapky apod. 

Reflektor : Reflektor je jiný název pro stínidlo. Jedná se o část svítidla která odráží a rovnoměrně rozptyluje světlo vyprodukované výbojkou. 

Reflexní fólie : Odrazová fólie umožňuje využít světelné záření z lampy na maximum. Existují různé druhy, obecně bílá fólie odráží více světla a méně tepla oproti stříbrné která odráží méně světla a více tepla. 

Regulace klimatu : Každý pěstební prostor nebo stan má své mikroklima. Za pomoci ventilace, odvlhčovačů, zvlhčovačů, dávkování CO2 a podobných zařízení ho lze udržovat a upravovat. Existují i sofistikované řídící jednotky, které umožňují sledování a nastavení jednoho nebo více parametrů. 

Rekuperace tepla : Zpětné získávání tepla z vody či vzduchu. 

Respirace : Buněčné dýchání rostlin. 

Revegging : Metoda při které se rostliny nejprve nechají dozrát a sklidí se. Na rostlině se nechá pouze několik listů a pupeny. Následně se rostlina umístí pod osvětlení 24/7. Jakmile květina začne znovu růst, zkrátí se světelná perioda na 18/6. Později lze rostlinu znovu přepnout na květ a dosáhnout tak opakované sklizně. 

Reverzní osmóza : Filtrace vody přes polopropustnou membránu za pomoci reverzní osmózy. Tímto procesem dosáhneme absolutně čisté vody, což zvyšuje účinnost hnojiv a pomáhá stabilizovat pH. Obzvláště vhodné je používat RO pokud máte velmi tvrdou vodu. 

Rhizobakterie : Bakterie žijící v těsné blízkosti kořenů nebo přímo v kořenovém systému. Jejich nejzásadnějším přínosem je schopnost vázat na sebe atmosférický dusík, který je velice důležitou živinou. 

Rhizosféra : Oblast povrchu a blízkého okolí kořenů rostlin. Součástí rhizosféry jsou i půdní mikroorganismy které se vyskytují specificky v této části půdy. 

Rockwool : Minerální vata která je dodávaná především ve formě pěstebních kostek, rohoží anebo granulí. Používá se jako inertní médium, případně médium pro množení a výsev rostlin. 

Rostlinná pletiva : Soubor buněk společného původu, které mohou mít odlišnou stavbu či funkci, ale společně plní určitou komplexní roli v rostlinném těle. 

Rostlinné hormony : Též fytohormony. Fytohormony podporující rostlinný vývoj bývají obsaženy v kvalitních hnojivech a výživových doplňcích.

 Ř

Řídící jednotka : Ovladač pěstební techniky, většinou ovládá ventilaci, časování a intenzitu osvětlení, dávkování CO2, zavlažování apod., případně kombinuje více výše uvedených možností. 

Řízkování : Nebo také klonování. Metoda množení rostlin řízkem (klonem) získaným většinou z mateční rostliny. Výhodou oproti pěstování ze semen je rychlost růstu a následně i uniformita výsledných rostlin. 

Řízky : Jiný název pro klony. Výhodou oproti pěstování ze semen je rychlost růstu a následně i uniformita výsledných rostlin.

 S

Sadbovací médium : Substrát nebo inertní médium uzpůsobené pro potřeby klíčení semínek, klonování a kultivace mladých rostlin. Existují substráty přímo označené jako sadbovací, případně lze použít sadbovací kostky nebo tablety Jiffy. 

Samonakvétací odrůdy : Označení pro samonakvétací odrůdy rostlin (také autoflowering). Začátek fáze kvetení je dán genetikou rostliny, k tvorbě květů nepotřebují specifický světelný cyklus. 

Screen of Green (SoG) : Technika používající síť nebo pletivo k udržení vrcholků rostlin ve stejné vzdálenosti od lampy. 

Sea of Green (SoG) : Pěstební postup kdy necháme vykvést velké množství malých rostlin. Výhodou této metody je velmi krátká nebo žádná vegetační fáze. 

Sedimenty : Usazeniny v prostoru naplněném vodou, vytvořené působením gravitace. S usazeninami se setkáme především při použití hydroponických systémů. Je proto velice důležité udržovat je čisté. 

Seedbooster : Stimulátor urychlující klíčení semen. Kvalitní seedboostery také obvykle obsahují látky které posilují sazenice pro jejich další vývoj. 

Sekundární metabolity : Jedná se o produkty rostlinného metabolismu, které nejsou přímo zahrnuté do růstových, vývojových či rozmnožovacích procesů, a tudíž nejsou pro rostlinu životně důležité. 

Selekce rostlin : Výběr nejkvalitnějšího jedince z více rostlin.


Selektivní herbicid : Hubí vybrané druhy rostlin, zejména plevelů.
 

Senescence : Proces stárnutí buněk, kdy buňka stárne a trvale se přestává dělit. 

Silent : Termínem silent bývají označovány ventilátory s velmi tichým chodem. Z důvodu složitosti konstrukce a odhlučnění bývají dražší než normální ventilátory. Jejich chod je stále slyšitelný, přesto se jedná o veliký rozdíl proti běžným ventilátorům. 

Silice : Silice jsou také označovány jako éterické nebo esenciální oleje. Rostlinám poskytují ochranu před býložravci a také lákají opylovače. Silice se vyskytují v květech, plodech, uvnitř listů a v trichomech. Hlavní složkou éterických olejů jsou terpeny. Tvorbu silic je možné podpořit kvalitním hnojivem. 

Síra : Chemická značka S. Síra je důležitá pro proces proteosytézy a také výrazně ovlivňuje hospodaření rostliny s vodou. Síra se podílí nejen na růstu rostliny, ale také zvyšuje výnos a kvalitu plodin (olejnatost a složená mastných kyselin). 

Spálení rostlin : Nejčastější příčinou spálení rostlin je přehnojení, případně vystavení rostlin příliš vysoké teplotě nebo intenzitě světla. Riziko přehnojení výrazně snižuje používání EC metru při každém míchání živného roztoku. 

Square foot : Čtvereční stopa je jednotka velikosti plochy. 1 square foot = 929,03 cm2 

Sterilita : Sterilní prostředí znamená, že se v něm nenachází životaschopné mikroorganismy. Důležitá je sterilita pěstebních substrátů a hydroponických systémů. Kvalitní pěstební substráty se prodávají sterilní, hydroponické systémy často sterilizujeme pomocí peroxidu vodíku. Sterilní prostředí výrazně snižuje šanci výskytu rostlinných chorob a škůdců. 

Stínidlo : Stínidlo je jiný název pro reflektor. Jedná se o část svítidla která odráží a rovnoměrně rozptyluje světlo vyprodukované výbojkou. 

Stoma : Stomata (průduchy) lze sledovat mikroskopem zejména na listech rostlin. Umožňují kontrolovanou výměnu plynů mezi rostlinou a okolím. Slouží i k odpařování vody do ovzduší. 

Stroma : Bezbarvá tekutina a výplňová hmota chloroplastů. 

Stvol : Stonek bez listů, který se nevětví. Vzniká prodloužením posledního článku stonku. Stvol umožňuje vyšším rostlinám tvořit květy ve větší výšce, než v jaké se nacházejí její ostatní nadzemní části. To má zásadní význam při opylování i rozptylu uzrálých semen. 

Substrát : Substrát používáme jako pěstební médium. Existuje více typů substrátu. Zemina, také označovaná jako půdní mix či rašelinová směs. Zemina je dodávána více či méně nahnojená. Další variantou jsou inertní substráty, které neobsahují žádné živiny. Inertní substráty jsou používány zejména u hydroponického pěstování. Patří mezi ně např. kokosové substráty, rockwool, keramzit nebo perlit. 

Supercropping : Pěstební technika založená na maximálním možném zastřihování a zároveň ohýbání a tvarování větví rostlin. Výsledkem je nízká rostlina zabírající velkou plochu. Výhodou je také lepší prosvícení rostliny. 

Světelný tok : Fotometrická veličina, její jednotkou je lumen (lm). Světelný tok vyjadřuje množství světelné energie kterou osvětlení vyzáří v čase, s přihlédnutím k citlivosti průměrného lidského oka na různé vlnové délky světla. Pro účely pěstování rostlin pod umělým osvětlením však tato hodnota není vypovídající, rostliny vnímají světlo jinak. Při výběru světla je lepší se orientovat hodnotami PPD nebo PPFD, které udávají množství fotosynteticky využitelného světla. 

Svítivost : Svítivost je veličina udávající intenzitu světelného toku v jednom daném směru. Její jednotkou je candela (cd). 

Symbióza : Biologický termín pro úzké a vzájemně prospěšné soužití dvou a více organismů. Například soužití prospěšných hub (trichoderma) s kořeny rostlin.

Systémový přípravek : přípravek proniká do rostlinných pletiv a je rozváděn do dalších nadzemních částí rostliny (i do částí nezasažených postřikem).

 T

Terra Aquatica : T.A. (Terra Aquatica) je nový obchodní název pro hnojiva značky GHE. Kvalita hnojiv zůstává nezměněná, mění se pouze název a etikety na lahvích. 

TDS : Total Dissolved Solids. Celkové množství rozpuštěných solí v živném roztoku. 

Teplota chromatičnosti : nebo také barva světla. Uvádí se v kelvinech (K).

Osvětlení o teplotě chromatičnosti 9000 K - 11000 K (studená bílá) je vhodné pro klíčení a řízkování.

Teplota chromatičnosti 5600 K - 6500 K (modrá) je vhodná pro vegetativní růst

Osvětlení s hodnotami 2000 K - 3000 K (červená) je vhodné pro období květu a zrání. 

Terpeny : Hlavní složka éterických olejů, způsobuje charakteristické aroma rostliny. Terpeny lákají k rostlinám opylující hmyz. Koncentraci terpenů v rostlinách lze zvýšit kvalitními květovými hnojivy a aditivy. 

Thiamin : Vitamín B1 rozpustný ve vodě. Má příznivý vliv především na růst kořenového systému a jeho zdraví. Thiamin bývá obsažen v kořenových stimulátorech. 

TLED : LED svítidla určené pro konkrétní fázi vývoje rostlin. Růstová TLED svítidla jsou obzvláště vhodná pro osvětlení propagátorů a skleníčků, zejména při kultivaci semen a klonů. Květová TLED svítidla jsou vhodná spíše pro přisvětlování špatně osvícených částí rostlin, případně do velmi malých boxů. Jejich výhodou je nízká emise tepla v porovnání se zářivkami nebo výbojkami. 

Topping : Metoda zastřihování rostlin, při níž dochází k zastřižení posledního patra rostliny nebo boční větve. Tento zákrok zpomaluje vertikální růst rostliny a naopak podpoří její boční větvení. Výsledkem je nižší, ale zároveň rozvětvenější rostlina. 

Triakontanol : Přírodní růstový stimulant, je obsažen zejména v růžích. Triakontanol zvyšuje fyziologickou účinnost rostlinných buněk a zvyšuje potenciál buněk odpovědných za růst a zralost rostliny. Bývá součástí kvalitních květových stimulátorů. 

Trichoderma harzianum : Prospěšná symbiotická houba tvořící kolonie v kořenovém systému rostliny. Tato houba produkuje látky, které zabraňují vývoji dalších hub, včetně patogenních hub (jako je například fusarium). Bývá již obsažena v některých kokosových substrátech, ale je také možné jí snadno aplikovat v případě potřeby nebo jako prevenci. 

Trichom : Trichom je dlouhý výčnělek na pokožce rostliny, vznikající z pokožkových buněk rostliny. Vypadá v podstatě jako chlup. Může být jednobuněčný i vícebuněčný. Buňky mladých trichomů jsou živé; buněčný obsah dospělých trichomů často odumírá. 

Trimmer : Trimovací přístroje (střihače) slouží ke sklízení mokré úrody. Jsou výrazně efektivnější a rychlejší než manuální zpracování. Existují manuální i automatické verze v různých cenových relacích.

 U

Udržovací roztok : Jako udržovací roztok se používá roztok chloridu draselného (KCL). Pomáhá prodloužit životnost gelových pH sond. Každé vyschnutí pH sondy snižuje její životnost. Ideální je udržovat pH sondu v udržovacím roztoku po celou dobu mezi jednotlivými měřeními. 

Uhlík : Chemický prvek, jeho značka je C. Uhlík je životně důležitý prvek nejen pro rostliny. Rostliny přijímají uhlík ve formě CO2 ze vzduchu pomocí listů. Nedostatek uhlíku vede ke ztrátám živin. Rostlina přestává růst a někdy se objeví bílé povlaky na spodní straně listů. Rostlina také bývá náchylnější k napadení škůdci. 

Uhlíkový filtr : Je naplněn aktivní uhlí, které absorbuje pachy ze vzduchu v pěstebním prostoru. Většinou bývá umístěn před odtahovým ventilátorem, ale existují i průběžné pachové filtry, které jsou naopak umístěny za ventilátorem. Jednotlivé uhlíkové (pachové) filtry se mezi sebou liší zejména průtokem vzduchu a kvalitou použitého aktivního uhlí.

 V

Vápník : Minerální látka, její značka je Ca. Vápník je rostlinami přijímán ve formě iontu Ca2+ , přičemž podporuje buněčné dělení a elasticitu buněk. Jedná se o zásadní prvek pro zdravý vývoj rostlin. Vápník stabilizuje buněčné membrány a stěny, podporuje klíčivost semen i vývoj jejich kořenového systému. 

Vegetace : Vegetace jsou fytocenózy (rostlinná společenstva) rostoucí na daném území. 

Vegetativní fáze : Fáze růstu. Probíhá od vyklíčení semen do chvíle než se objeví první květy. Důležité je zvolit vhodné osvětlení i hnojiva pro tuto fázi. 

Vermikulit : Přetavená slída, používaná pro vylepšení a provzdušnění substrátu. Vermikulit je schopný pojmout velké množství vlhkosti aniž by byl přelitý. 

Vertikulace : Metoda provzdušnění trávníku, při které jsou odstraněny zplstnatělé zbytky trávy, plevelů a mechů. Výsledkem je hlubší bohatší prokořenění trav i lepší příjem vody a živin.  

Vigorózní : Používá se pro popis růstu konkrétní genetiky. Od vigorózní odrůdy můžeme čekat statnou a růstově vitální rostlinu. 

Výbojka : Nejobvyklejší zdroj osvětlení pro indoor pěstování. Existují růstové, květové a duální výbojky o různých wattážích. Pro jejich provoz je nutné použít stínidlo a předřadník. Výhodou je jejich nízká cena, nevýhodou pak vysoké emise tepla a nízká účinnost, zejména v porovnání s moderními LED svítidly. 

Vzduchotechnika : Souhrnné označení pro přístroje a produkty zajišťující vhodné mikroklima uvnitř pěstebního stanu nebo prostoru. Přítahové a odtahové ventilátory, cirkulační ventilátory, vzduchové hadice, tlumiče hluku, to vše je součástí vzduchotechniky.

 W

Watt : Jednotka příkonu a výkonu elektrických zařízení. 

Wick system : Pasivní hydroponický systém. Živný roztok je ke kořenům přiváděn pomocí knotů. 

Worm humus : 100% biologický substrát vyráběný z exkrementů kalifornských žížal. Žížalí humus slouží k oživení již použitých substrátů a slouží i jako hnojivo pro pěstování ve volné půdě. 

Xylanáza : Enzym podporující důležité biochemické procesy spojené s vývojem rostlin. Bývá obsažen v doplňkových hnojivech - enzymech. 

Xylém : Dřevní cévní svazek, jinak dřevo. Jedná se o druh pletiva které slouží k transportu minerálních živin od kořenového systému do nadzemní části rostliny. Pomáhá také s oporou rostliny a má i zásobní funkci.

 Z

Zálivka : Označení pro živný roztok, případně pro samotné zalévání. 

Zaštipování : Pěstitelská metoda která pěstiteli umožňuje vytvořit rostlinu s požadovaným tvarem a velikostí. 

Závlahová jehla : Plastový přípravek ve tvaru jehly, s otvorem pro uchycení kapiláry. Zapíchne se do substrátu nebo rockwoolu a živný roztok po ní stéká do pěstebního média. 

Zinek : Minerální prvek, jeho značka je Zn. Zinek je důležitou součástí metabolismu nukleových kyselin, aminokyselin, bílkovin a cukrů. Množství zinku má přímý vliv na tvorbu chlorofylu. 

Zlepšovač půdy : Přípravek pro zlepšení půdních vlastností. Podporuje zdravý mikrobiální život a zlepšuje transport živin do těla rostliny.

 Ž

Železo : Minerální prvek, jeho značka je Fe. Železo je důležitý prvek pro tvorbu chlorofylu a bílkovin. Nedostatek železa se obvykle objevuje především u zásaditějších zemin. V případě deficitu železa se doporučuje zkontrolovat a případně upravit hodnotu pH.