***MEGA slevy pokračují, doprava ZDARMA od 2500 Kč***

Fotosyntéza

Fotosyntéza : Nebo také fotosyntetická asimilace je složitý biochemický proces, při kterém se mění přijatá energie světelného záření na energii chemických vazeb. Využívá světelného záření k tvorbě (syntéze) energeticky bohatých organických sloučenin (hlavně cukrů) z jednoduchých anorganických látek – oxidu uhličitého (CO2) a vody. Fotosyntéza probíhá v chloroplastech zelených rostlin a mnohých dalších eukaryotických organizmů (různé řasy), ale také v buňkách sinic a některých dalších bakterií. Jedná se o tzv. autotrofní výživu.