***MEGA slevy pokračují, doprava ZDARMA od 2500 Kč***

Humáty

 Humáty : Minerály s vysokým obsahem humidových látek. Bývají mimo jiné součástí půdy a rašeliny. Řadíme mezi ně fulvokyseliny, humidové kyseliny a huminy. Jednotlivé humáty se mezi sebou liší zejména rozpustností ve vodě.