***MEGA slevy pokračují, doprava ZDARMA od 2500 Kč***

CO2

Co je CO2?

Oxid uhličitý
(CO2) je plyn, který nemá barvu, zápach ani chuť a běžně se vyskytuje v ovzduší. Je těžší než vzduch, není jedovatý, ale je nedýchatelnýPři manipulaci s CO2 se proto doporučuje veli opatrnost. Vždy důkladně vyvětrejte před vstupem do místnosti, ve které je vzduch obohacován o oxid uhličitýPlatí, že čím více světla rostliny mají, tím více CO2 potřebují. Obohacení ovzduší pěstebního prostoru o oxid uhličitý zajišťuje také lepší využití hnojivBěhem dne potřebují rostliny dostatek oxidu uhličitého a v noci potřebují kyslík, proto se CO2 dodává jen během doby svícení.
 

Proč přidávat CO2? 

Základní koncentrace CO2 v ovzduší je okolo 400 ppm. Pokud do ovzduší v pěstební místnosti přidáte oxid uhličitý, můžete zvýšit množství sklizeného materiálu až o 20 % oproti pěstování bez přidaného CO2. Co se stane pokud mají rostliny oxidu uhličitého nedostatek? V tom případě naopak dochází ke zpomalení růstu rostliny. Například při poklesu koncentrace CO2 na 150 ppm se růst zpomalí o 30–40 %Jako maximální doporučená koncentrace se uvádí 1000-1200 ppm, při které dochází až k 50% urychlení růstu. Nejen že přidáním oxidu uhličitého zrychlíte růst, navíc přispějete k uspíšení sklizně řádově o 7–14 dníDávkování CO2 do pěstebního prostoru je také vhodné pro dosažení maximální možné efektivity fotosyntézy. 
Mezi hlavní faktory ovlivňující fotosyntézu patří – intenzita světla, vlhkost vzduch, koncentrace CO2 a teplota listů a okolí. Vztah a součinnost CO2 a teploty jsou zásadní. Voda a CO2 jsou při fotosyntéze přeměňovány na jednoduché cukry, které slouží jako hlavní zdroj energie pro růst a celkový vývoj rostliny. Tento proces je však závislý na teplotě. Čím vyšší je teplota, tím vyšší je míra absorpce CO2. Když mluvíme o teplotě v souvislosti s fotosyntézou, mluvíme primárně o teplotě listůPři zhruba 27°C je enzymem RuBisCo způsobena reverzní reakce. Místo toho, aby se CO2 a voda dále transformovaly na cukry, mění se sacharóza zpět na CO2 a vodu. Pokud chcete maximalizovat růst, tato reakce, známá jako fotorespirace, není žádoucí. Dokonce je to tak, že když teplota listů vzroste na 40°C a výš, rostliny spálí více oxidu uhličitého prostřednictvím fotorespirace, než samy přijmou z atmosféry. V normálních podmínkách je tedy pro podporu kvalitního růstu nejlepší, když teplotu listů udržíte těsně pod 27°C. Při vyšších teplotách je třeba koncentraci dostupného CO2 zvýšit pomocí dalších zdrojů, jako jsou přírodní generátory CO2, CO2 tablety, případně lahve plněné CO2, jejichž výkon lze regulovat speciálními dávkovači.
 

Zvýšením koncentrace oxidu uhličitého rozšíříte teplotní rozsah pro úspěšnou fotosyntézu. To znamená, že teplota listů může být vyšší než 27°C. Když je ve vzduchu k dispozici vyšší koncentrace CO2, rostlinám už nehrozí, že spálí více CO2 než absorbují. Chcete-li optimalizovat spotřebu CO2 rostlinami, zvyšte teplotu o 5 až 10°C nad teplotu, ve které běžně pěstujete. Ve většině prostředí je přirozená koncentrace CO2 kolem 400 ppm. Zvýšením koncentrace na 1200 ppm nebo dokonce 2000 ppm můžete enormně podpořit celkový růst.  

Rostliny pasivně přijímají CO2 pouze když se vyskytuje v bezprostřední blízkosti listů. To je přesně důvodem, proč je nutné, aby vzduch v uzavřeném pěstebním prostoru neustále proudil. Když se vzduch nehýbe, rostlina vyčerpá veškerý CO2 ve svém okolí a k dalšímu se nedostane. Cirkulační ventilátory v pěstebním prostoru zajistí, že listy budou moci přijímat oxid uhličitý prakticky neustále. 

Při tom nesmíte zapomenout ani na dostatečnou hydrataci. Jak nejspíše už víte, listy rostlin pokrývají stomata, pórovité průduchy sloužící ke kontrolované výměně plynů, hlavně oxidu uhličitého a kyslíku. Průduchy ale také regulují odvod vody z listů. Když rostliny cítí, že dostávají dostatek CO2, stomata se uzavřou, aby zadržela vodu. Výsledkem je, že rychlost fotosyntézy klesá a teplota listů může vzrůst mimo požadované hodnoty.

V naší nabídce naleznete mimo jiné i široký výběr CO2 produktů.